DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:00 - 22:30 SF
SALA FITNESS
SALA FITNESS
SALA FITNESS
SALA FITNESS
SALA FITNESS
07:15 - 08:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
S2
DUET CAMP
BODYPUMP
S3
HBX boxing
07:30 - 07:45 SF
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINAL 15'
07:30 - 07:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
08:00 - 08:45 PS
AIGUAGIM
08:00 - 08:50 SALA 4
IOGA
S2
GLAM DANCE
08:00 - 10:00 EXT
CAMINATA
08:00 - 20:00 SF
SALA FITNESS
08:30 - 08:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ESTIRAMENTS 15'
08:30 - 09:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:30 - 09:20 S1
GIM SUAU
SALA 4
TAI-TXI
TAI-TXI
TAI-TXI
TAI-TXI
S2
TONIFICACIÓ
PILATES
ZUMBA
CTC
09:00 - 14:00 SF
SALA FITNESS
09:30 - 09:45 SF
ABDOMINAL 15'
ESTIRAMENTS 15'
DST 15'
09:30 - 09:55 S2
CARDIO HIIT 25'
09:30 - 10:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
S2
ZUMBA
ESQUENA SANA
ZUMBA
S1
BODYPUMP
10:00 - 10:25 S2
TONIFICACIÓ 25'
10:30 - 10:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
DST 15'
ABDOMINAL 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
10:30 - 11:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S1
ZUMBA
BODYPUMP
GAC 50'
S2
IOGA
PILATES
IOGA
ZUMBA
BODYPUMP
BODYPUMP
11:30 - 11:45 SF
ABDOMINAL 15'
11:30 - 11:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
11:30 - 12:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 S1
CTC D'OR
S2
IOGA
ESTIRAMENTS
IOGA
BODY BALANCE
ZUMBA
12:30 - 12:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ESTIRAMENTS 15'
12:30 - 12:50 SF
FREE FIT 20'
12:30 - 13:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S2
GIM SUAU
12:30 - 13:20 S2
ESQUENA SANA
PILATES
S1
ZUMBA
13:30 - 13:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
13:30 - 13:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
13:30 - 14:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PS
AIGUAGIM
14:30 - 14:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
14:30 - 14:50 SF
RADIKAL 20'
14:30 - 15:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:20 S2
DUET CAMP
BODYPUMP
DUET CAMP
15:30 - 15:45 SF
ABDOMINAL 15'
15:30 - 15:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
15:30 - 16:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:20 S2
IOGA
ZUMBA
IOGA
S1
BODYPUMP
16:30 - 16:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
16:30 - 17:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 17:50 SALA 4
TAI-TXI
TAI-TXI
IOGA
S2
BODYPUMP
ZUMBA
GAC 50'
IOGA
S1
BODY BALANCE
17:30 - 17:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
17:30 - 17:50 SF
RADIKAL 20'
17:30 - 18:15 SC
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:45 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
18:00 - 18:50 S2
ZUMBA
BODYPUMP
CARDIO HIIT
BODY COMBAT
SALA 4
IOGA
IOGA
IOGA
ESQUENA SANA
18:15 - 19:00 S3
HBX boxing
HBX boxing
SC
CYCLING
CYCLING
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
18:30 - 18:50 SF
FREE FIT 20'
RADIKAL 20'
18:30 - 19:15 SC
CYCLING VIRTUAL
18:30 - 19:20 S1
STEP INICIACIO
GAC 50'
BODY BALANCE
18:45 - 19:30 EXT
DUET WATER CAMP
19:00 - 19:45 SC
CYCLING
19:00 - 19:50 S2
BODYPUMP
BODY COMBAT
STEP INICIACIO
ZUMBA
BODYPUMP
SALA 4
IOGA
ESTIRAMENTS
IOGA
PILATES
PG
DUET SWIMMERS
19:15 - 20:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
S3
HBX boxing
HBX boxing
19:30 - 19:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
19:30 - 19:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT 20'
RADIKAL 20'
19:30 - 20:20 S1
DUET CAMP
ZUMBA
BALLET FIT
20:00 - 20:45 PG
AIGUAGIM A.P.
SC
CYCLING
20:00 - 20:50 S2
BODY COMBAT
BODY BALANCE
ZUMBA
GAC 50'
ZUMBA
SALA 4
ESQUENA SANA
PILATES
20:00 - 21:30 EXT
TRAIL RUNNERS
20:15 - 21:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S3
HBX boxing
20:30 - 20:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
20:30 - 20:50 SF
FREE FIT 20'
RADIKAL 20'
20:30 - 21:20 S1
BODY COMBAT
21:00 - 21:50 S2
GAC 50'
BODYPUMP
21:15 - 22:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

Horaris vàlids a partir de: 25/06/2019
Horaris vàlids fins a: 27/07/2019
* CEM La Plana - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici