DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
ENRIQUE
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S2
DUET CAMP
ENRIQUE
CARDIO HIIT
PAU HERNANDEZ
07:30 - 08:00 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
08:00 - 08:30 SALA 4
QI GONG 30'
QI GONG 30'
PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
08:30 - 09:00 SALA 4
QI GONG 30'
TAI-TXI 30'
QI GONG 30'
08:30 - 09:15 S2
ZUMBA
SONIA
ZUMBA
SARAIDA
PILATES
PAU HERNANDEZ
TONIFICACIÓ
MARIA JOSÉ
PILATES
PAU HERNANDEZ
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:00 - 09:30 SALA 4
TAI-TXI 30'
09:30 - 10:00 SC
CYCLING 30'
CYCLING 30'
CYCLING 30'
CYCLING 30'
SALA 4
TAI-TXI 30'
09:30 - 10:15 S1
BODY BALANCE
ALBERT
IOGA
MARIA JOSÉ
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
ALBERT
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
PAU HERNANDEZ
CYCLING VIRTUAL
09:45 - 10:30 S2
GAC 45'
SARAIDA
ZUMBA
ALEX
BODYPUMP
ALBERT
ZUMBA
ALBERT
10:00 - 10:30 S3
CYCLING 30'
CYCLING 30'
CYCLING 30'
SC
CYCLING 30'
SALA 4
TAI-TXI 30'
10:30 - 11:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S2
BODYPUMP
ALEX
10:45 - 11:30 S1
GAC 45'
ALBERT
S2
ZUMBA
ALBERT
11:00 - 11:45 S2
IOGA
JORDI
ESTIRAMENTS
MARIA JOSÉ
IOGA
MARIA JOSÉ
BODYPUMP
ALBERT
S1
ESQUENA SANA
MARIA JOSÉ
11:30 - 12:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:45 - 12:30 S1
BODY BALANCE
MARIA JOSÉ
S2
ZUMBA
ALEX
12:15 - 13:00 S2
ESQUENA SANA
MARIA JOSÉ
DANSA DEL VENTRE
MARIA JOSÉ
12:30 - 13:00 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
12:30 - 13:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:00 - 13:30 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
13:30 - 14:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S2
BODYPUMP
SARAIDA
15:30 - 16:15 S1
ZUMBA
SARAIDA
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S2
IOGA
JORDI
IOGA
JORDI
16:30 - 17:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:45 - 17:15 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
17:00 - 17:45 S2
BODYPUMP
SARAIDA
S1
GAC 45'
SARAIDA
17:15 - 17:45 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
17:15 - 18:00 SALA 4
IOGA
JORDI
IOGA
JORDI
S1
ZUMBA
ALBERT
17:30 - 18:15 SC
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:30 SC
CYCLING 30'
CYCLING 30'
18:00 - 18:45 S2
ZUMBA
SARAIDA
ZUMBA
SARAIDA
SC
CYCLING
MIGUEL
18:15 - 18:45 SC
CYCLING 30'
18:15 - 19:00 S2
BODY COMBAT
SARAIDA
SC
CYCLING
ALBERT
18:30 - 19:00 S3
CYCLING 30'
CYCLING 30'
18:30 - 19:15 S1
BODYPUMP
ALBERT
SALA 4
IOGA II
JORDI
SC
CYCLING VIRTUAL
18:45 - 19:15 S3
CYCLING 30'
18:45 - 19:30 S1
STEP
SARAIDA
19:00 - 19:30 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
19:15 - 19:45 SC
CYCLING 30'
19:15 - 20:00 SC
CYCLING VIRTUAL
S2
BODYPUMP
SARAIDA
GAC 45'
SARAIDA
BODYPUMP
PAU MARTÍ
S1
DUET CAMP
ALBERT
19:30 - 20:00 PS
AQUAGYM 30'
AQUAGYM 30'
19:30 - 20:15 S2
ZUMBA
SARAIDA
SC
CYCLING
ALBERT
CYCLING
MIGUEL
SALA 4
BODY BALANCE
ALBERT
19:45 - 20:15 S3
CYCLING 30'
19:45 - 20:30 SALA 4
PILATES
JORDI
20:00 - 20:30 PS
AQUAGYM 30'
S1
BODYPUMP 30'
SARAIDA
20:00 - 20:45 S1
ZUMBA
SARAIDA
20:15 - 20:45 S2
GAC 30'
SARAIDA
20:30 - 21:00 PS
AQUAGYM 30'

* CEM La Plana - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici