DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 07:55 S2
HIIT STRONG
07:15 - 08:00 S2
DUET CAMP
BODYPUMP
S3
HBX boxing
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
07:30 - 07:45 SF
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
07:30 - 07:50 SF
RADIKAL 20'
07:30 - 08:15 PS
AIGUAGIM
AIGUAGIM
AIGUAGIM
AIGUAGIM
AIGUAGIM
08:30 - 08:45 SF
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
08:30 - 08:50 SF
FREE FIT 20'
08:30 - 09:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PG
AIGUAGIM A.P.
AIGUAGIM A.P.
AIGUAGIM A.P.
PS
AIGUAGIM
AIGUAGIM
08:30 - 09:20 S2
ZUMBA
GLAM DANCE
PILATES
TONIFICACIÓ
GIM SUAU
SALA 4
TAI-TXI
QIGONG
TAI-TXI
QIGONG
TAI-TXI
PILATES
09:30 - 09:45 SF
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
ESTIRAMENTS 15'
GAC XPRESS 15'
DST 15'
GAC XPRESS 15'
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 S2
BALLET FIT
CTC
ZUMBA
ESQUENA SANA
ZUMBA
S1
BODY BALANCE
BODYPUMP
09:30 - 11:30 EXT
GIMNASIA ALS PARCS
CAMINATA
10:30 - 10:45 SF
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
10:30 - 11:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 S1
STEP
BODYPUMP
GAC 50'
ZUMBA
S2
IOGA
PILATES
IOGA
BALLET FIT
BODYPUMP
BODYPUMP
11:30 - 11:45 SF
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
11:30 - 11:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
11:30 - 12:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 S2
IOGA
ESTIRAMENTS
DANSA DEL VENTRE
IOGA
BODY BALANCE
ZUMBA
S1
GIM SUAU
12:30 - 12:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
GAC XPRESS 15'
12:30 - 13:15 PS
AQUAMIX
AQUAMIX
AIGUAGIM
AQUAMIX
AIGUAGIM
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 S2
ESQUENA SANA
GLAM DANCE
PILATES
S1
ZUMBA
13:30 - 13:45 SF
GAC XPRESS 15'
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
13:30 - 13:50 SF
RADIKAL 20'
13:30 - 14:15 PS
AIGUAGIM
AQUAMIX
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 14:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
14:30 - 14:50 SF
RADIKAL 20'
14:30 - 14:55 S2
HIIT STRONG
14:30 - 15:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S3
HBX boxing
14:30 - 15:20 S2
BODYPUMP
DUET CAMP
15:30 - 15:45 SF
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
15:30 - 16:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:20 S2
BODYPUMP
IOGA
ZUMBA
IOGA
16:30 - 16:45 SF
GAC XPRESS 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
16:30 - 17:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:45 - 17:30 PG
AIGUAGIM A.P.
AIGUAGIM A.P.
PS
AQUAMIX
AIGUAGIM
17:00 - 17:50 SALA 4
TAI-TXI
PILATES
QIGONG
IOGA
S2
BODYPUMP
ZUMBA
BODY BALANCE
GAC 50'
IOGA
17:30 - 17:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
17:30 - 17:50 SF
RADIKAL 20'
17:30 - 18:15 SC
CYCLING VIRTUAL
17:30 - 18:20 S1
BALLET FIT
18:00 - 18:25 SF
DUET WALKING 25'
18:00 - 18:45 S3
HBX boxing
18:00 - 18:50 SALA 4
IOGA
IOGA
IOGA
ESQUENA SANA
S2
ZUMBA
BODYPUMP
CARDIO HIIT + STRONG HIIT
BODY COMBAT
BODY BALANCE
18:15 - 19:00 S3
HBX boxing
HBX boxing
SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
18:30 - 18:50 SF
FREE FIT 20'
RADIKAL 20'
18:30 - 18:55 S1
HIIT STRONG
18:30 - 19:15 SC
CYCLING VIRTUAL
18:30 - 19:20 S1
STEP INICIACIO
GAC 50'
BODYPUMP
19:00 - 19:45 PS
AQUAMIX
AIGUAGIM
AQUAMIX
AIGUAGIM
19:00 - 19:50 S2
BODYPUMP
BODY COMBAT
DUET CAMP
ZUMBA
BODYPUMP
SALA 4
IOGA II
ESTIRAMENTS
IOGA II
PILATES
S1
STEP
PG
DUET SWIMMERS
19:00 - 20:30 EXT
DUET RUNNERS
19:15 - 20:00 S3
HBX boxing
HBX boxing
SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
19:30 - 19:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
19:30 - 19:50 SF
FREE FIT 20'
RADIKAL 20'
19:30 - 20:20 S1
DUET CAMP
GLAM DANCE
PILATES
BALLET FIT
20:00 - 20:45 PS
AIGUAGIM
AQUAMIX
AIGUAGIM
PG
AIGUAGIM A.P.
AIGUAGIM A.P.
20:00 - 20:50 S2
BODY COMBAT
BODY BALANCE
GAC 50'
BODYPUMP
ZUMBA
SALA 4
ESQUENA SANA
IOGA
20:15 - 21:00 S3
HBX boxing
HBX boxing
SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
20:30 - 20:45 SF
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
ABDOMINAL 15'
20:30 - 20:50 SF
FREE FIT 20'
RADIKAL 20'
20:30 - 21:20 S1
PILATES
BALLET FIT
BODY COMBAT
ZUMBA
21:00 - 21:50 S2
GAC 50'
BODYPUMP
BODY BALANCE
21:15 - 22:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL

Horaris vàlids a partir de: 13/09/2019
* CEM La Plana - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici